18. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı - Program

18. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı - Afiş

18. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı - 1. Duyurusu

18. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı - Katılım Formu

18. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı - Bildiri Özü Formu

--------------------------------------------------------------------------

18. Paleontology-Stratigraphy Workshop - Programme

18. Paleontology-Stratigraphy Workshop - Poster

18. Paleontology-Stratigraphy Workshop - 1st Circular

18. Paleontology-Stratigraphy Workshop - Participation Form

18. Paleontology-Stratigraphy Workshop - Abstract Template

-------------------------------------------------------------------------

Paleontoloji Çalışma Grubu-18. Dönem Yönetim Kurulu 1. Toplantı Kararları

17. PÇG PROGRAM VE BİLDİRİ ÖZLERİ KİTABI

17th PWG Programme and Abstracts Book

17. PÇG Katılımcıların Teşekkür Mesajları

Sevgili Meslektaşlar ve Sevgili PÇG Üyeleri,

“17. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı”, 13-16 Ekim 2016 tarihleri arasında Ayvalık/Balıkesir (Cunda)’da gerçekleştirildi. Öncelikle çalıştaya katılan ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bir sonraki toplantı (18. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı), Trakya bölgesinde (Tekirdağ) gerçekleştirilecektir.  

 

17. PSÇ ye toplam 25 üniversite ve kuruluştan (Ankara Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Comenius University-Faculty of Natural Sciences (Bratislava), Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Geological Institute-Bulgarian Academy of Sciences (Sofia),  Hacettepe Üniversitesi, Institute of Biodiversity and Ecosystem Research Bulgarian Academy of Sciences (Sofia), İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, MTA Genel Müdürlüğü, Namık Kemal Üniversitesi, Ordu Üniversitesi-Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, Recep Tayyip Erdoğan, Selçuk Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, TPAO, Università Degli Studi “Roma Tre”- Dipartimento di Scienze (Italy), University of Patras (Greece), University of Valencia (Spain),  Yüzüncü Yıl Üniversitesi) 69 meslektaş katılmıştır. 13 ve 15 Ekim 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen “VIII oturumda”, 45 sözlü sunum ve 3 poster sunum paylaşılmıştır. 14 Ekim 2016 tarihinde Çanakkale-Küçükkuyu çevresine bir teknik ve kültürel gezi yapılmıştır. Sunumların içeriği 197 sayfalık “Bildiri Özleri” kitapçığı ve “Teknik Gezi Rehberi” ile belgelenmiştir.

Çalıştayın gerçekleştirilmesinde maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Jeoloji Mühendisleri Odası başta olmak üzere, “Bildiri Özleri” kitapçığında anılan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Funda AKGÜN

17. PSÇ Düzenleme Kurulu Başkanı      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Türkiye’de paleontoloji-stratigrafi çalışmalarını özendirmek,  meslektaşlar arasında iletişim ve işbirliğini arttırılmasını sağlamak, paleontoloji-stratigrafi eğitimi ve uygulamalarını geliştirmek, mesleki sorunları belirleyip çözüm yollarını araştırmak ve yeni teknik ve bilimsel gelişmeleri paylaşmak amacıyla, 29 Ekim 2000 tarihinde Alanya’da Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından ortak düzenlenen I.Stratigrafi-Paleontoloji  Workshop’unda (Çalıştayı’nda) kurulan Paleontoloji Çalışma Grubu’nun web sitesine hoşgeldiniz.